BT Kurumsal Mimari - İş İlanı (068)

Türkiye Emlak Katılım Bankası / İstanbul
Yayın Tarihi: 12.11.2020

Gücüne Güvenen Türkiye'nin Bankası; Emlak Katılım Ailesi olarak BT Kurumsal Mimari Birimi bünyesinde Kurumsal Mimari Servisinde görev alacak takım arkadaşları aramaktayız.

Kurumsal Mimari Servisinde görev alacak Uzman, Kıdemli Uzman, Çözüm Mimari unvanındaki arayışımıza dair detaylar aşağıda yer almaktadır;

 • Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun

 • Yazılım Geliştirme alanlarından herhangi birisinde en az 2 yıl süre ile NET ve JAVA programlama dillerinden herhangi birinde yazılım geliştirme projelerinde görev almış

 • Kurumsal mimari, sistem mimarisi, çözüm mimarisi ve uygulama mimarisi alanlarından en az birinde görev almış

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip

 • İş takibi kuvvetli

 • Takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerilerine sahip, uyumlu

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip

 • Kendini geliştirmeye açık, yeni teknolojileri takip etme konusunda istekli


İş Tanımı; 


 • Bilgi Teknolojileri iş sürekliliğini sağlamak ve iyileştirmek

 • Şirketin BT sistem ve teknoloji alt yapı bileşenlerinin ve aralarındaki ilişkilerin küresel standartlara (TOGAF, ITIL,COBIT, ISO vb.) uygun olarak çıkarmak ve güncel tutmak

 • BT Kurumsal Mimari süreçlerini şirket süreç dokümantasyon kurallarına ve küresel standartlara (TOGAF, ITIL, COBIT,ISO vb.) uygun olarak, oluşturmak, geliştirilmek, uygulamak ve takip etmek

 • BT Kurumsal Mimari bilgi birikimi dokümantasyonun ilgili dijital ortamda oluşturulmasını ve BT süreçlerinin dokümantasyona uygun olarak yönetilmesini sağlamak

 • BT Kurumsal Mimari yönetimi için endüstri standartlarını araştırıp incelemek ve kurum için uygun olan framework ve araç seçimini yapmak

 • Mevcut mimari yapının uluslararası kabul görmüş hedef mimari yapıya (best practice) dönüştürülmesi için gerekli stratejileri oluşturmak ve gerekli aksiyonları almak

 • Uygulama, sistem ve veri mimarisinin küresel standartlara ve şirket risk yönetim prosedürü kurallarına göre güvenliğini sağlamak

 • Yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek ve mevcut mimariye etkilerini, olası avantaj ve risklerini belirlemek

 • Yeni ve mevcut projelerdeki yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılacak sistem ve teknoloji altyapılarının mevcut mimariye olan etkilerini analiz etmek ve bu bağlamda yeni teknoloji ve sistemlerin kullanılmasını ve kontrolünü sağlamak

 • Projelerdeki yazılım geliştirme süreçlerinde veri mimari ve teknik gereklilikleri karşılamak için diğer ekiplerle koordinasyonunu sağlanmak

 • BT uygulamalarında geçerli olan yazılım geliştirme standartlarını belirlenmek ve kalite takibini yapmak

 • Kurum içi yazılımların ve 3.parti firmalar ile yapılacak entegrasyon yöntemlerinin ve gereksinimlerini belirlemek

 • Veri mimarisini oluşturmak, periyodik olarak güncelliğinin kontrol etmek ve sağlamak, veri ile ilgili standartları belirlenmek

 • Veri sözlüğünü ve katalogları oluşturmak, kalitesini arttırmak ve sürekliliği sağlamak yönünde kontrolleri ve çalışmaları yapmak

 • Uygulama ve veri tabanı değişikliklerin veri mimarisi modeline uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak

 • Veri kalitesinin artırılması yönünde çalışma yapmak

  Saygılarımızla.

 Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş

 


Anahtar Kelimeler: Kurumsal Mimari, Java, Net, Veri Mimarisi, Sistem Mimarisi
Paylaş